Co to jest audyt środowiskowy?

 

Audyt środowiskowy umożliwia sprawdzenie w jaki sposób dana firma oddziałuje na środowisko, pod jakie przepisy prawne podlega i do czego jest zobowiązana. Ze względu na wiele różnorodnych przepisów bardzo często przedsiębiorcy nie wiedzą jakie decyzje należy uzyskać, jak prowadzić ewidencję i czy obowiązkowo składać sprawozdania.

Instytut w ramach swojej oferty wykonuje powyższe audyty w zależności od wybranej opcji:

  • wstępny audyt tzw. zerowy

 Audyt opiera się głównie na lokalizacji danego przedsiębiorstwa oraz danych przedstawionych przez firmę w specjalnym formularzu przesyłanym
  na maila. Na podstawie powyższych informacji przygotowujemy raport określający najważniejsze obowiązki przedsiębiorstwa.

  • audyt ukierunkowany

Powyższy audyt ukierunkowany jest zgodnie z prowadzoną działalnością i dotyczy wybranego przez przedsiębiorcę zakresu oddziaływania na środowisko np. zakresu wytwarzania odpadów, emisji do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych. Raport ten szczegółowo opisuje wybrany zakres oddziaływania przedsiębiorstwa.

  • kompleksowy audyt całego przedsiębiorstwa

Powyższy audyt obejmuje kompleksowe sprawdzenie działania przedsiębiorcy tj. wszystkie obowiązki tzw. "środowiskowe", prowadzenia ewidencji, posiadania odpowiednich decyzji pozwoleń/zezwoleń, przekazywania sprawozdań do różnych organów i instytucji. Z audytu sporządzany jest raport,
który jest omawiany z kierownictwem firmy.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem audytu w swojej firmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia jego zakresu.