Temat: Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zmiany od 1 stycznia 2013 r. majce znaczenie w 2014 r.
 • Podstawy prawne – aktualnie obowiązujące akty prawne z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska
 • Rodzaje opłat za korzystanie ze środowiska: 

    −     za wprowadzanie gazów i pyłów w tym emisja z samochodów i kotłowni,

    −     za pobór wody podziemnej i powierzchniowej,

    −     za odprowadzanie ścieków (w tym wody opadowe),

    −     za składowanie odpadów.

 • Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
  zakres obowiązków:
  • właściwości ze względu na lokalizację
  • prowadzenie ewidencji danych do opłat
  • przedawnienie obowiązków wnoszenia opłat i składania sprawozdań    
  • zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat
  • wymierzanie opłat w drodze decyzji
  • kary administracyjne
  • opłaty podwyższone
 • Jak w praktyce obliczyć emisję do powietrza z małych kotłów – liczyć w sposób zryczałtowany czy uwzględniać pomiary?
 • Co to są współczynniki różnicujące, jak je należy je stosować?
 • Opłaty podwyższone
 • Sprawozdania do Marszałka – zmiany w składanych sprawozdaniach od 2014 r.
 • Administracyjne kary pieniężne i inna odpowiedzialność karna
W ramach szkolenia wypełniane będą wraz z uczestnikami sprawozdania oplatowe zgodnie z obowiązującymi wzorami oraz omawiane będą:

 a)     sposoby obliczania opłat za emisję do powietrza:

 -       z instalacji i urządzeń (emisja technologiczna)

 -       z zakładowych kotłowni

 -       ze spalania paliw w eksploatowanych pojazdach

 b)     obliczanie opłat za pobór wód,

 c)     za odprowadzanie ścieków,Termin szkolenia 07.03.2018 r.

Miejsce szkolenia: Łódź ul. Wróblewskiego 18

 Cena za szkolenie: 500 zł netto 

Czas trwania 7 h
Cena obejmuje: Materiały szkoleniowe, dyskusję w gronie ekspertów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe i lunch.