Temat: Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów


Kogo dotyczy szkolenie:

Jeżeli na terenie Państwa firmy:

-     wytwarzane są odpady

-     prowadzony jest odzysk, recykling odpadów

-     odpady są zbierane lub magazynowane

-     wytwarzane są tzw. produkty uboczne

to podlegacie państwo pod obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

 

WAŻNE: Nie realizowanie obowiązków wynikających z przepisów dot. odpadów skutkuje bardzo surowymi karami administracyjnymi wynoszącymi do 1 000 000 zł.

 

W trakcie szkolenia omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.       Co jest odpadem, a co produktem ubocznym?

2.       Jak należy oznakowywać odpady.

3.       Gdzie wolno magazynować odpady i jak długo – przykłady prawidłowego magazynowania

4.       Komu można przekazywać odpady

5.       Przekazywanie odpadów osobom fizycznym – jakie odpady można przekazywać i jak prowadzić ewidencję takiego przekazania.

6.       Ewidencja odpadów – jak ją prowadzić i od kiedy elektroniczna (on-line) ewidencja

7.       Kiedy obowiązkowo wymagana decyzja na wytwarzanie odpadów

8.       Czy zbierając odpady zawsze musimy posiadać odpowiednią decyzję

9.       Kto wydaje decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

10. Jak przygotować poprawnie wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie bądź zbieranie odpadów

11. Obowiązkowa kontrola firm przetwarzających odpady przed wydaniem zezwolenia

12. Klasyfikacja odpadów – zaliczanie odpadów do niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – omówienie problemów związanych z klasyfikacją odpadów.

13. Kiedy płacimy opłatę tzw. „marszałkowską” dot. odpadów

14. Utrata statusu odpadów – kiedy odpad przestaje posiadać cechy odpadu.

15. Oznakowanie środków transportu – nowe wymagania od stycznia 2018 r.

16. Roczna sprawozdawczość – na jakich wzorach i od kiedy sprawozdawczość do bazy BDO

17. Baza BDO – jak wypełniać formularze rejestrowe

18. Administracyjne kary pieniężne

19. Organy kontrole przepisów ustawy o odpadach

20.   Pytania i doradztwo

 

Oprócz części teoretycznej przewidziano także część praktyczną obejmującą:

-       Weryfikację klasyfikacji odpadów i produktów ubocznych

-       Przygotowywanie kart ewidencji

-       Przygotowywanie kart przekazania odpadów

-       Przygotowanie rocznego sprawozdania o odpadach

-       Wypełnianie formularza rejestrowego do bazy BDO


  Termin szkolenia 23.05.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Łódź ul. Wróblewskiego 18

  Cena za szkolenie: 500 zł netto
  Czas trwania 7 h
  Cena obejmuje: Materiały szkoleniowe, dyskusję w gronie ekspertów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,  
  przerwy kawowe i lunch.