Temat:   Ustawa opakowaniowa od 2014 r. 


Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wraz z istotnymi zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.


1.   Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

2.   Zasady klasyfikowania opakowań i odpadów opakowaniowych.

3.   Jakie opakowania podlegają pod przepisy ustawy, a jakie są wyłączone.

4.   Utworzenie rejestru podmiotów oraz bazy danych o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami – wzory tabel rejestracji do bazy  BDO

5.   Obowiązkowe publiczne kampanie edukacyjne – jak je realizować.

6.   Wprowadzanie do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach.

7.   Ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu – jak prowadzić ewidencję

8.   Opakowania wielomateriałowe, opakowania po środkach niebezpiecznych – ewidencja.

9.   Organizacje samorządu gospodarczego – kiedy podpisujemy z nimi umowę.

10. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

11. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

12. Zasady obliczania opłaty produktowej.

13. Odbieranie, zbieranie i przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

14. Nowe zasady współpracy z organizacjami odzysku – czy podpisywać umowę z Organizacją czy realizować samodzielnie obowiązki odzysku i recyklingu opakowań.

15. Wymagania dla Organizacji Odzysku Opakowań

16. Sprawozdawczość - wzory sprawozdań, terminy przesyłania – Składanie przez bazę BDO

17. Opłata recyklingowa za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

18. Nowe wymagania dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze w firmach prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

19. Skutki nieprzestrzegania obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

20. Sankcje karne i finansowe – administracyjne kary pieniężne.

21. Kto kontroluje przepisy dot. opakowań i ich recyklingu/odzysku.

22. Konsultacje i dyskusja.Termin szkolenia 22.05.2018 r.

Miejsce szkolenia: Łódź ul. Wróblewskiego 18

Cena za szkolenie: 500 zł netto
Czas trwania 7 h
Cena obejmuje: Materiały szkoleniowe, dyskusję w gronie ekspertów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe i lunch.